Lekarz zajmujący się wszelkimi problemami związanymi z kończynami

Medycyna, chcąc lepiej nieść pomoc wszystkim chorym, dokonała podziału na mniejsze specjalizacje. Osobą odpowiedzialną za diagnozę stanu aparatu ruchu, zaopatrywanie złamanych kończyn czy wstawianie protez jest ortopeda warszawa. Zanim jednak podejmie decyzje dotyczące dalszego postępowania z pacjentem, zobowiązany jest do przeprowadzenia obserwacji jego stanu. W przypadku złamań wywołujących duży dyskomfort bólowy u chorego, najprostszą metodą sprawdzającą schorzenie jest dotyk. Jeśli to pierwsze, bardzo prymitywne badanie da wynik pozytywny, konieczne może okazać się wykonanie zdjęcia RTG. To właśnie na nim lekarz dokładnie określi rodzaj złamania, jego skomplikowanie i opracuje strategię leczenia. W niektórych przypadkach może okazać się konieczna interwencja chirurgiczna, w trakcie której zespół operacyjny przed trwałym usztywnieniem kończyny za pomocą gipsu, dokona jej odpowiedniego nastawienia i usunie wszelkie odłamki kostne pozostające w polu operacyjnym. Z reguły, zabieg ten przebiega pod całkowitym znieczuleniem.

W sytuacji złamania kończyny, konieczna jest pomoc ortopedy

Czasem, każdy z nas musi skorzystać z konsultacji medycznej, dzięki której pozbędziemy się dolegliwości utrudniających nam życie. Jeśli, podczas gotowania, zranimy się ostrym nożem konieczne może się okazać dokonanie zaszycie rany. Nieprzewidziany upadek w drodze do pracy, może doprowadzić do złamania kończyny. W takiej sytuacji, pomóc będzie nam mógł wyłącznie ortopeda warszawa. Najpewniej gdy zjawimy się na umówionej wizycie, zapyta o okoliczności wypadku. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów, przystąpi do oględzin zranionej kończyny. Poprzez naciskanie poszczególnych miejsc, dokona wstępnej diagnozy złamania. Celem ostatecznego potwierdzenia swojej oceny, lekarz wypisze nam skierowanie na odpowiednie badanie rentgenowskie. Tylko w ten sposób, może dokładną lokalizację złamania, a jest to niezbędne do udzielenia dalszego zaopatrzenia medycznego. Najczęściej w sytuacji urazu kości, dokonuje się gipsowania kończyny celem jej ustabilizowania. Pozwala to organizmowi na spokojne zrośnięcie się złamanej kości.