Delamanid na wielolekooporną gruźlicę płuc

Delamanid (OPC-67683), pochodna nitro-dihydroimidazoksazolu, jest nowym lekiem przeciwprątkowym, który hamuje syntezę kwasu mikolowego i wykazuje silne działanie in vitro i in vivo przeciwko lekoopornym szczepom Mycobacterium tuberculosis. Metody
W tym randomizowanym, kontrolowanym placebo, wielonarodowym badaniu klinicznym, wyznaczyliśmy 481 pacjentów (prawie wszyscy z nich byli ujemni na ludzki wirus niedoboru odporności) z płucną oporną na wiele leków na gruźlicę w celu otrzymania delamanidu, w dawce 100 mg dwa razy na dobę (161 pacjentów ) lub 200 mg dwa razy na dobę (160 pacjentów) lub placebo (160 pacjentów) przez 2 miesiące w połączeniu z reżimem leku w tle opracowanym zgodnie ze wskazówkami Światowej Organizacji Zdrowia. Hodowlę plwociny oceniano co tydzień za pomocą zarówno bulionu płynnego, jak i podłoża stałego; konwersja plwociny została zdefiniowana jako seria pięciu lub więcej kolejnych hodowli, które były ujemne dla wzrostu M. tuberculosis. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności był odsetek pacjentów z konwersją plwociny w płynnym podłożu pożywki po 2 miesiącach.
Wyniki
Wśród pacjentów, którzy otrzymywali schemat drugoplanowego leczenia plus 100 mg delamanidu dwa razy na dobę, 45,4% miało przemianę plwociny w płynnym bulionie po 2 miesiącach, w porównaniu z 29,6% pacjentów, którzy otrzymali schemat leczenia w tle z placebo (p = 0,008). . Podobnie, w porównaniu z grupą placebo, grupa, która otrzymała schemat leczenia tła plus 200 mg delamanidu dwa razy na dobę, miała wyższy odsetek pacjentów z konwersją plwociny (41,9%, P = 0,04). Odkrycia były podobne z oceną konwersji kultury plwociny w podłożu stałym. Większość zdarzeń niepożądanych miała nasilenie łagodne do umiarkowanego i była równomiernie rozłożona na grupy. Chociaż nie obserwowano żadnych zdarzeń klinicznych z powodu wydłużenia odstępu QT w elektrokardiografii, wydłużenie odstępu QT zgłaszano istotnie częściej w grupach otrzymujących delamanid.
Wnioski
Delamanid był związany ze wzrostem konwersji kultury plwociny w ciągu 2 miesięcy u pacjentów z wielolekooporną gruźlicą. To odkrycie sugeruje, że delamanid może zwiększyć możliwości leczenia wielolekoopornej gruźlicy. (Finansowane przez Otsuka Pharmaceutical Development and Commercialization; ClinicalTrials.gov number, NCT00685360.)
Wprowadzenie
Pojawienie się w ciągu ostatnich dwóch dekad wielolekoopornej gruźlicy lub gruźlicy wywołanej przez szczepy Mycobacterium tuberculosis, które są oporne na izoniazyd i rifampinę, z lub bez odporności na inne czynniki, znacznie skomplikowało wysiłki zmierzające do opanowania globalnej epidemii gruźlicy. Około 440 000 przypadków gruźlicy wielolekoopornej występuje na całym świecie co roku, stanowiąc prawie 5% globalnego obciążenia gruźlicą.1 Gruźlica oporna na wiele leków wymaga leczenia skojarzonego składającego się z czterech do sześciu leków, w tym bardziej toksycznego i słabszego drugiego stopnia. leki liniowe, podawane przez okres do 2 lat
[podobne: gruczoł dokrewny, kardiomiopatia niedokrwienna, spór na allegro ]