Kontrola częstości a kontrola rytmu migotania przedsionków po operacji kardiochirurgicznej ad 8

Około 25% pacjentów nie mogło przestrzegać przypisanej strategii leczenia. Wśród pacjentów w grupie kontrolującej częstość występowania 26,7% otrzymywało kardiowersję amiodaronową lub kardiowersję prądem stałym, a 23,8% pacjentów w grupie kontrolnej rytmu nie ukończyło pełnego leczenia amiodaronem. Większość nieprze- strzegania leczenia wystąpiła w przypadku wcześniej określonych wskazań klinicznych. Odchylenie od kontroli częstości było w dużej mierze wynikiem nieskuteczności leku, natomiast amiodaron został przerwany głównie z powodu toksycznych skutków związanych z narkotykami. W teście AFFIRM badacze zauważyli stopnie skrzyżowania od 15 do 38% w trakcie badania u pacjentów niebędących chirurgicznie, którzy nie byli tak dotkliwie chorzy jak w naszym badaniu. Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, pierwotnym punktem końcowym był wskaźnik ważnych wyników klinicznych, takich jak udar i poważne krwawienie. Randomizowane badanie z możliwością wykrycia różnic w tych punktach końcowych wymagałoby rejestracji tysięcy pacjentów. Po drugie, wyniki naszego badania dotyczą tylko pacjentów z noworodkowym pooperacyjnym migotaniem przedsionków. Po trzecie, odnotowano względnie wysoki wskaźnik przerwania leczenia, ale w analizach wrażliwości potwierdziliśmy wyniki analizy zamiaru leczenia. Po czwarte, nie uwzględniliśmy środków związanych z jakością życia ze względu na krótki czas trwania badania i prawdopodobieństwo, że efekty operacji spowodują efekt pooperacyjnego migotania przedsionków na jakość życia. Jednak włączenie takich środków mogło dostarczyć wglądu w ciężar leczenia i jego kompromisy. Na koniec, nie ocenialiśmy pooperacyjnego migotania przedsionków za pomocą ciągłego monitorowania w domu, podejścia, które mogłoby prowadzić do niedoszacowania jego rozpowszechnienia.
Pooperacyjne migotanie przedsionków jest powszechne po operacji kardiochirurgicznej i można je zastosować zarówno do kontroli częstości rytmu, jak i rytmu. Około 85% pacjentów w naszym badaniu miało stabilny rytm serca bez migotania przedsionków od czasu wypisu ze szpitala, a około 95% było pozbawionych migotania przedsionków do końca badania. Przewidując ten wynik, wybraliśmy punkt końcowy, który był związany z wykorzystaniem zasobów i doświadczeniem pacjentów: dni w szpitalu po randomizacji. Prace grupy analitycznej nie wpłynęły na ten punkt końcowy. Jednak zaobserwowaliśmy różnice kliniczne między tymi dwoma podejściami. Początkowa strategia kontroli częstości akcji odwracała znaczną część skutków toksycznych i skutków ubocznych związanych z amiodaronem, ale wiązała się z wolniejszym ustępowaniem migotania przedsionków, prowadząc w ten sposób do zwiększonej potrzeby leczenia przeciwzakrzepowego (z towarzyszącym mu ryzykiem) i nieznacznie wyższą częstością występowania przedsionków. fibrylacja podczas obserwacji. Szybsza eliminacja migotania przedsionków w grupie kontrolnej rytmu była kosztem działań ubocznych związanych z amiodaronem u wielu pacjentów, często powodując konieczność zaprzestania stosowania amiodaronu po wypisaniu ze szpitala. U pacjentów z pooperacyjnym migotaniem przedsionków, którzy są w stabilnej hemodynamicznie stanie, jedna strategia nie wydaje się mieć przewagi klinicznej netto nad drugą. W takich przypadkach preferencje pacjentów i lekarzy powinny określać, czy podejście kontroli rytmu, w którym stosuje się amiodaron w połączeniu z kardiowersją prądu stałego lub bez niej, jest warte korzyści w porównaniu z metodą kontroli częstości.
[więcej w: choroba bostońska zarażanie, womp bydgoszcz, profimed goleniów ]