limfoblasty

I w tym przypadku jest ona utworzona przez rusztowanie układu siateczkowo-śródbłonkowego, w którym są osadzone limfocyty i komórki macierzyste, tj. limfoblasty. Nowopowstałe limfocyty opuszczają gruczoł chłonny głównie poprzez naczynie chłonne odprowadzające, aczkolwiek część z nich może sobie również obrać i drogę żylną. Streszczając powyższe, możemy powiedzieć, że zasadniczo gruczoł chłonny jest skupieniem licznych grudek chłonnych, które zostało. udrożnione zatokami, będącymi stacją pośrednią między naczyniami chłonnymi doprowadzającymi, a naczyniem chłonnym odprowadzającym. 5) Śledziona(Iien. s. splen). Śledziona jest narządem rozwijającym się w krezce żołądkowej grzbietowej (mesogastrium dorsale). U osobników dorosłych znajduje się ona po lewej stronie jamy brzusznej, przytwierdzona do żołądka za pośrednictwem – więzadła żołądkowo-śledzionowego (lig. gastrolienale), a do przepony przy pomocy – więzadła śledzinowo-oponowego (lig. phrenicolienale). Poza tym śledziona, jako narząd wewnątrznotrzewny, odznacza się dużą swobodą i przesuwalnością. Dzięki plastyczności swego utkania łatwo dostosowuje ona swój kształt do przyległych narządów (żołądek). [podobne: wysypka bostońska u dorosłych, gruczoł dokrewny, waga allegro ]