Medicare, Graduate Medical Education i nowe wytyczne dotyczące polityki czesc 4

AAMC szacuje, że 1222 nowych stanowisk, nieco ponad 1% całkowitej liczby stanowisk, które Medicare obecnie obsługuje w całym kraju, kwalifikowałoby się do wsparcia Medicare w ramach ustawodawstwa (Knapp RM: komunikacja osobista). Aby ograniczyć koszty związane z tą zmianą polityki, nowe pozycje będą wprowadzane stopniowo przez okres 5 lat. Ponadto Departament Zdrowia i Opieki Społecznej byłby zobowiązany do ustalenia, czy szpital, który chce dodać stanowiska, może je wypełnić w ciągu 3 lat. Wymagałoby to również wzięcia pod uwagę (ale nie dyktowania), czy nowe automaty byłyby w podstawowej opiece zdrowotnej, medycynie prewencyjnej lub geriatrii. Chociaż ustawodawstwo ma wpływowych sponsorów, w tym przywódcę większości senackiej Harry ego Reida (D-NV) i senatora Billa Nelsona (D-FL), jego wczesne uchwalenie jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę ogólne wyzwania finansowe, jakie stoją przed Medicare i znaczące wsparcie, jakie program już zapewnia do nauczania szpitali. Co więcej, z powodu ograniczonego zakresu prawodawstwa wiele dużych szpitali klinicznych przyniosłoby niewielkie korzyści lub nie przyniosło żadnych korzyści; w związku z tym wsparcie dla tego środka było mniej niż silne. Podkreślając wartość, jaką szpitale dydaktyczne przywiązują do swojej misji edukacyjnej oraz do mieszkańców, którzy zapewniają znaczną ilość opieki nad pacjentem podczas szkoleń w miejscu pracy przy niskich zarobkach, urządzenia te stworzyły około 6500 nowych stanowisk, które nie otrzymują wsparcia GME od Medicare. W 2002 r. Liczba rezydentów w programach GME zatwierdzonych przez Radę Akredytacyjną ds. Absolwenta Edukacji Medycznej (ACGME) wyniosła 98 258 osób. Do roku 2006 liczba ta wzrosła do 104 879, co stanowi wzrost o 6,3%. Jednak stosunkowo niewiele z tych nowych pozycji to automaty startowe, których ekspansja propaguje AAMC. Według Michaela Whitcomba, byłego wiceprezesa AAMC,
Praktycznie wszystkie pozycje, które zostały dodane [przez nauczanie szpitali po nałożeniu limitu Medicare] zwiększyły liczbę subspecjalistycznych pozycji stypendialnych w systemie. Tak więc, jeśli usunięcie czapek po prostu pozwoli szpitalom szkolnym kontynuować bieżące praktyki, nie będzie miało znaczącego wpływu na liczbę pozycji w PGY-1 [pierwszy rok studiów podyplomowych]. W związku z tym nie będzie to miało wpływu na łączną podaż lekarzy w perspektywie długoterminowej. Tak więc każda polityka, która ewoluuje na poziomie federalnym w celu zwiększenia podaży lekarzy, musi wiązać usunięcie górnych pułapów ze wzrostem pozycji PGY-1.
Tabela 1. Tabela 1. Liczba wnioskodawców dopasowanych do programów medycyny rodzinnej według typu wnioskodawcy, 1997 i 2008. Jednak zwiększenie liczby pozycji PGY-1 niekoniecznie musi zwiększyć liczbę uczestników, którzy zapisują się do programów podstawowej opieki zdrowotnej. Powoduje to, że liczba miejsc w medycynie rodzinnej (specjalność, która wytwarza największą liczbę lekarzy, którzy poświęcają swoje praktyki podstawowej opieki zdrowotnej), które są wypełniane przez wszystkich wnioskodawców, w tym absolwentów zagranicznych szkół medycznych i szkół osteopatii, zmniejsza się przez dekadę i gwałtownie spadła wśród absolwentów amerykańskich szkół medycznych (tabela 1). W 1997 r. Z 3262 stanowisk szkoleniowych oferowanych w medycynie rodzinnej, 2905 (89,1%) zostało obsadzonych – 71,7% absolwentów USA
[patrz też: ibufen forte dawkowanie, womp bydgoszcz, waga allegro ]