Surowice zawierajace aglutyniny maja zdolnosc zlepiania drobnoustrojów

Surowice zawierające aglutyniny mają zdolność zlepiania drobnoustrojów- a więc- aglutyniny działają wprost na zarazki, które zlepiając się tworzą zbite kłaczki. Bakterie nawet w tym stanie zachowuj ą zdolność życiową, Istota aglutynacji polega na tym, że bakterie znajdują się w roztworze jako zawiesina, która składa się z poszczególnych bakterii, pod wpływem zaś glutyn bakterie zbliżają się do siebie, następnie sklejają się i tworzą duże konglomeraty, składające się z dużej liczby ciał bakteryjnych. W probówce takie konglomeraty opadają i tworzą osad na dnie probówki, przy czym płyn nad osadem staje się przezroczysty w przeciwieństwie do mętnego płynu przed aglutynacją. Aglutynacja przebiega w dwóch okresach: pierwszym okresem jest wiązanie się ciała bakteryjnego z aglutyniną na drodze chemicznej, drugim zaś okresem – strącanie bakterii na drodze fizycznej. W doświadczeniach in vitro okazało się, że do powstawania aglutynacji konieczna jest odpowiednia ilość soli. Aglutynacja bowiem nie występuje, jeżeli dodamy surowicy aglutynującej do bakterii zawieszonych w wodzie przekroplonej. Jeżeli natomiast dodamy chlorku sodu do- takiej mieszaniny, t aglutynacja szybko wystąpi. [więcej w: rehabilitacja sportowa, rehabilitacja rzeszów, rehabilitacja ]

Obydwa hormony wywieraja wplyw na caly ustrój

Wymieniona istota składa się z drobnych gniazd – Komorek sródmiąższowych (cellulae irueretitialee), rozsianych w tkance łącznej między przewodami nasieniotwórczymi . Wytwarzają one dwa hormony: -androsteron (Butenandt) i testosteron (Laquer), Należy zaznaczyć, że obydwa sterony posiadają jednakową budowę u wszystkich ssaków, nie są zatem swoiste pod względem gatunkowym. Obydwa hormony wywierają wpływ na cały ustrój, a w szczególności na rozwój i działalność narządów płciowych. Według niektórych autorów elementami hormonotwórczymi jądra byłyby nie komórki śródmiąższowe, lecz komórki Sertoliego, wchodzące w skład przewodów nasieniotwórczych. b) Jajnik dokrewny (orarium incretorium), Jajnik jest ośrodkiem tworzenia się kilku hormonów, z których dwa wyosobniono. Są to follikulina (horinon pęchrzykowy) i – progesteron. Follikulina jest wytwarzana prawdopodobnie przez błonę ziarnistą (granulosa), tworzącą ścianę dojrzewającego pęcherzyka Graafa (folliculus Graafi). Hormon ten pobudza powstawanie cech płciowych pierwotnych i wtórnych żeńskich oraz powoduje rozrost błony śluzowej macicy (status proliferationis). Po wydaleniu z pęcherzyka Graafa dojrzałego jaja wraz z płynem pęcherzykowym, błona ziarnista zostaje owładnięta naczyniami krwionośnymi, powodującymi przekształcenie tego pęcherzyka w – ciało żółte(corpus luteum). Ono to stanowi przejściowy, cykliczny, gruczoł dokrewny, wytwarzający hormon luteinowy – progesteron śluzówki macicy (status secretionisl), przygotowując ją do przyjęcia zarodka, tj. do ciąży. [przypisy: kołnierze ortopedyczne, rehabilitacja rzeszów, dobry fizjoterapeuta warszawa ]