Rak jelita grubego

To jest wspaniała książka. Jest skierowany do klinicznego onkologa, ale ponieważ redaktor jest chirurgiem, istnieje tendencja do leczenia chirurgicznego. Nie jest to złe, ponieważ większość nowotworów jelita grubego jest najpierw leczonych operacyjnie. Książka nie dotyczy jednak tylko chirurgii; jest to prawdziwie wyczerpująca dyskusja na temat problemu raka okrężnicy i odbytnicy ze spotkania na ten temat w Newport, Rhode Island, w 1990 roku. Jednak nie ma się wrażenia, tak powszechnego w publikacjach przygotowywanych po spotkaniu, ze zmęczonych autorów wysyłających wystarczy, aby redaktor był zadowolony. Wiele sekcji jest najwyższej jakości, napisanych przez głównych graczy oraz z przykładowymi ilustracjami i rysunkami liniowymi. Książka zawiera działy dotyczące biologii molekularnej i patologii raka jelita grubego, badania przesiewowe, wczesne wykrywanie i polipowatość, leczenie guzów pierwotnych, leczenie uzupełniające i badania kliniczne, chirurgiczne leczenie nawrotów choroby i przerzutów, systematyczne leczenie zaawansowanej choroby i ostatecznie nowotwory jelita grubego inne niż gruczolakoraki. W każdej części wkłady chirurgiczne i niechirurgiczne są przeplatane, aby podkreślić znaczenie podejścia zespołowego. Rozwój chirurgiczny rozwija się powoli, ale w biologii molekularnej postępy są tak szybkie, że każda książka prawdopodobnie zostanie wyprzedana przez wydarzenia. Ostatnie prace nad sporadycznym rakiem jelita grubego i chromosomu 2 pojawiły się po tym, jak książka znalazła się w prasie. Niemniej pierwsza część to bardzo czytelne podsumowanie genetyki molekularnej, biologii, patogenezy i oceny zaawansowania raka jelita grubego. Dokonano dobrego przeglądu kontrowersji w patologicznym określaniu stopnia zaawansowania oraz stymulującego opisu znanych czynników w rozwoju przerzutów. Być może jedynym obszarem, w którym ostatnio nastąpił postęp operacji, jest zastosowanie technik laparoskopowych w celu usunięcia guzów jelita grubego. Zostało to uwzględnione w książce, ale jako refleksja, ponieważ jest ona rozpatrywana w ostatnim rozdziale w sposób raczej bezkrytyczny i bez szczególnego nacisku na konkretne implikacje onkologiczne laparoskopowych resekcji jelit.
Druga część dotyczy badań przesiewowych, leczenia polipów i zespołów polipowatości. Zagadnienia logistyczne i ekonomiczne związane z masowym badaniem przesiewowym są rozsądnie omawiane, a dowody na sekwencję polipa do raka przedstawiono dla każdego histologicznego typu polipa. Rozdział dotyczący endoskopowego leczenia polipów jest odświeżająco omawiany przez chirurga, a nie przez lekarza-kolonoskopistę, z tą zaletą, że pacjent może być traktowany w kontekście stosowności otwartości w porównaniu z chirurgią endoskopową. Obrazy polipektomii są również doskonałe. Nieżyjący już Dawid Jagelman napisał rozdział dotyczący rodzinnej polipowatości gruczolakowatej i bada opcje chirurgiczne z mądrością i zdrowym rozsądkiem.
Może dokuczać brytyjskim chirurgom w czytaniu amerykańskich książek, które nie odwołują się ani nie cytują prac wykonanych w innych krajach. Część dotycząca chirurgicznego leczenia raka jelita grubego obejmuje wkłady z Japonii i Anglii, a bibliografie są międzynarodowe. Sekcja dotycząca oceny chirurgicznej i techniki zawiera wiele dobrych rad i wspaniałych rysunków liniowych
[przypisy: teona allegro, womp bydgoszcz, spór na allegro ]