Serca jako gruczol dokrewny

Serca jako gruczoł dokrewny. Według Haberlandta, Demora i innych układ bodźczy serca (węzły Keitha i Tawary, pęczek Hisa i włókna podosierdziowe Purkynjego) wytwarza swoisty . hormon-, regulujący działalność serca. Sprawa ta nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. 13) Gonady, jako gruczoły dokrewne. Już od dawna wyrażano przypuszczenie, że – gonady męskie i żeńskie, tj. jądra samców i jajniki samic, poza swą działalnością gametotwórczą wykazują również własności gruczołów dokrewnych. W ostatnich czasach wyniki badań udowodniły, że obecnie nie mamy już żadnych wątpliwości pod tym względem i że, co więcej, wiele narządów stojących w ścisłym związku z działalnością rozrodczą ustroju (np. macica, łożysko i sutki) są również czynne dokrewnie. Ograniczymy się tutaj tylko do analizy działalności inkretorycznej jąder i jajników. a) Jądro dokrewne (testis incretorius). Analiza mikroskopowa jądra wykazuje, że składa się ono z dwóch elementów gruczołowych. Są to –przewody nasieniotwórcze (tubuli seminiferi), tworzące plemniki, oraz – istota śródmiąższowa (subst, interstitialie), uchodząca za gruczoł dokrewny. [przypisy: spór na allegro Wrocław, gruczoł dokrewny, spór na allegro ]