Szpik kostny

W dalszym ciągu zajmiemy się opisem narządów krwiotwóczych oraz narządów, które są ściśle z tkanką krwi związane. a) Szpik kostny (medulla ossium) jest układem krwiotwórczym, umieszczonym w jamie szpikowej kości długich oraz w jamach szpikowych (cellulae meduilares) nasad kostnych i kości krótkich. W szczególności szpik kostny jest miejscem powstawania erytrocytów, granulocytów i thrombocytów. Osnową szpiku jest siatka (reticulum), utworzona przez swoiste – retikulocyty oraz ich cienkie i liczne wypustki. Całość ta stanowi tzw. – układ siateczkowo-śródbłonkowy (systema reticulo-ndothelicum), występujący i w innych narządach (śledziona, wątroba, grasica, gruczoły chłonne), pod względem zaś pochodzenia blisko spokrewniony ze śródbłonkiem naczyń (endothelium). Wymieniony układ posiada zdolności fagocytarne, a ponadto wytwarza przeciwciała, odgrywa zatem pierwszorzędną rolę w obronie ustroju przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W okach siatki układu siateczkowo-śródbłonkowego widnieją liczne, wielkokalibrowe naczynia włoskowate, komórki tłuszczowe oraz dwa rodzaje komórek swoistych. Komórkami tymi są: – hematoblasty i megakaryocyty. Hematoblasty są komórkami macierzystymi większości hematocytów krwi. Dzięki ustawicznym podziałom hematoblastów powstają z nich dwa rodzaje komórek młodych: leukoplasty i erytroblasty. Leukoblasty w dalszym ciągu różnicują się na granulocyty obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne i wreszcie d ostają się do krwi. [więcej w: choroba bostońska zarażanie, spór na allegro, allegro maszyny stolarskie ]