Aglutyniny mozna uzyskac nie tylko dla zarazków

Aglutyniny można uzyskać nie tylko dla zarazków, ale także dla różnych komórek, jak krwinki czerwone, plemniki i inne. Co się tyczy aglutynacji krwinek czerwonych, to aglutynacja ta występuje nie tylko po działaniu surowic odpornościowych, lecz także i po działaniu surowicą normalną na krwinki. Dotyczy to nie tylko krwinek gatunkowo obcych, ale także i krwinek tego samego gatunku zwierzęcia. Są dwa rodzaje izoaglutynin i odpowiadają im dwa rodzaje budowy biochemicznej krwinek czerwonych. a tej podstawie wyodrębniono u człowieka cztery grupy krwi: 1) grupę o budowie krwinek A z izoaglutyninami beta w osoczu, które nie wpływają n-; krwinki A, 2) grupę o budowie krwinek B z izoaglutyninami osocza alfa, które nie wpływają. na krwinki B, ale wpływają na krwinki A, 3) -grupę AB, która w ogóle nie ma izglynit w osoczu, budowa zaś krwinek jest w połowie A w połowie B, 4) grupę O, której krwinki są budowy A i B, osocze zaś ma izoaglutyniny alfa i beta. [przypisy: profimed goleniów, waga allegro, womp bydgoszcz ]