Aglutyniny sa cialami odpornymi na dzialanie wyzszych cieplot

Aglutyniny są ciałami odpornymi na działanie wyższych ciepłot. Dopiero ciepłota 65-70° niszczy je. Pepsyna i trypsyna niszczą aglutyninę dopiero po 24 godzinach. Aglutyniny posiadaj ą swoistość, czyli działaj ą na zarazki, pod których wpływem wytworzyły się. Jednak ta swoistość nie jest bezwzględna, gdyż aglutyniny mogą wpływać nie tylko na dany zarazek, ale także na pokrewny. Wiadomo, że np. aglutyniny na pałeczkę durową mogą aglutynować przez pałeczki paradurowe. W niektórych przypadkach surowica, zawierająca aglutyniny na dany zarazek, może wywierać działanie aglutynacyjne na zupełnie inny zarazek – nawet nie pokrewny zarazkom, na które wytworzyły się aglutyniny. Zjawisko nazywa się współaglutynacją,: czyli paraaglutynacją. Do paraaglutynacji należy Weil-Felixa. Odczyn ten polega na tym, że surowica chorych na dur plamisty, który jest wywołany zarazkiem zwanym Rickettsia Proioozeki. [podobne: spór na allegro, womp bydgoszcz, allegro maszyny stolarskie ]