Budowa plamki chlonnej przedstawia sie nastepujaco

Produkowane tutaj limfocyty są stopniowo wypierane doobwodowo, tworząc – cześć korową grudki. 3) – płytki chłonne (noduli lymphatici aggregati) w jelicie cienkim, opisywane również pod nazwą – płytek Peyera, stanowią w rzeczywistości skupienia pewnej ilości grudek. Należy tutaj zaznaczyć z naciskiem, że grudki skupiają się jedne obok drugich, ale zawsze w jednej płaszczyźnie, nawet wówczas, gdy, jak to bywa w –migdałkach gardzieli (tonsillae), płytka chłonna jest mocno pofałdowana. Ilość grudek, wchodzących w skład danej płytki, ustalamy na podstawie liczby ośrodków rozrodczych. Płytki chłonne są narządami limfocytotwórczymi, a dzięki obecności układu siateczkowo – śródbłonkowego mają możność zatrzymywania i niszczenia szkodliwych ciał obcych. 4) Gruczoły chłonne (lymphoglaridulae) są rozproszone pojedynczo lub, co bywa częściej, zespołami po całym ciele. Topografia ich będzie podana przy opisie układu naczyniowego chłonnego. Tutaj chcę tylko zaznaczyć, że zasadniczo cała – chlonka(chylus), spływająca z jakiegokolwiek narządu, zanim dostanie się do układu żylnego musi przejść przez filtr jednego lub większej ilości gruczołów chłonnych. Gruczoły chłonne są narządami limfocytotwórczymi, wykazującymi najwyższy stopień organizacji. Wprawdzie i tutaj znajdujemy zrąb siateczkowo-śródbłonkowy, wypełniony komórkami macierzystymi, tj. Ilimfoblastami oraz leukocytami dojrzałymi – limfocytami, zrąb ten jednak jest skanalizowany licznymi – zatokami (sinus), stojącymi w związku z naczyniami chłonnymi . [hasła pokrewne: allegro maszyny stolarskie, limfadenektomia, teona allegro ]