Czynnik Rh odgrywa role nie tylko w przetaczaniu krwi

Czynnik Rh odgrywa rolę nie tylko w przetaczaniu krwi. Ostatnio na podstawie poznania tego czynnika uznano go za przyczynę powstawania samoistnych poronień i żółtaczek hemolitycznych noworodków. Jeżeli bowiem matka jest Rh minus, ojciec zaś będący Rh plus przekazał tę cechę jako dominującą płodowi i płód będzie Rh ,plus, to nastąpi poronienie albo schorzenie, zwane enythroblastosis (oetalis, w postaci ciężkiej niedokrwistości, ciężkiej żółtaczki, albo ogólnego obrzęku ciała. Przyczyną tego jest wytwarzanie i krążenie we krwi matki przeciwciała na czynnik Rh, przy czym antygenem będzie tu czynnik Rh płodu, powodujący powstawanie we krwi matki przeciwciał, które z kolei działają na płód poprzez łożysko, wywołując zmiany krwinek czerwonych płodu. [przypisy: wysypka bostońska u dorosłych, womp bydgoszcz, przychodnia batorego nowy sącz ]