KREW I UKLAD KRWIOTWÓRCZY

KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY (Sanguis et systema haemopoeticum} ( Haematologia) Niniejszy rozdział zawiera zwięzły opis morfologiczny krwi oraz narządów krwiotwórczych. 1) Krew (sanguis) jest swoistą tkanką płynną, mającą wielorakie zadania. Rozprowadza ona po całym ustroju pokarm, pobrany przez przewód pokarmowy i przez płuca, a jednocześnie pobiera z tkanek produkty przemiany materii, aby usunąć je za pośrednictwem nerek i płuc. Ponadto krew uwspółzależnia między sobą poszczególne narządy, dzięki zawartym w niej hormonom, wytwarzanym przez gruczoły dokrewne. Całkowita ilość krwi w ustroju ssaka osiąga 1/10 – 1/20 wagi ciała, a więc ilość krwi u osobnika o ciężarze 70 kg stanowi około siedmiu litrów. Szczegół ten jest ważny, zwłaszcza wobec funkcji pośredniczącej krwi, albowiem pojemność naczyń oraz wielkość pracy serca, mającej za zadanie uruchamianie tej masy cieczy, pozostaje w ścisłym związku z ilością krwi. Należy tutaj zaznaczyć, że nie wszystka krew znajduje się w obrębie układu naczyniowego, gdyż drobna jej część jest zawarta w tzw. Zbiornikach odwodowych do których należy przede wszystkim śledziona. [patrz też: spór na allegro warszawa, spór na allegro, choroba bostońska zarażanie ]