Lekarz zajmujący się wszelkimi problemami związanymi z kończynami

width=300

Medycyna, chcąc lepiej nieść pomoc wszystkim chorym, dokonała podziału na mniejsze specjalizacje. Osobą odpowiedzialną za diagnozę stanu aparatu ruchu, zaopatrywanie złamanych kończyn czy wstawianie protez jest profimed goleniów. Zanim jednak podejmie decyzje dotyczące dalszego postępowania z pacjentem, zobowiązany jest do przeprowadzenia obserwacji jego stanu. W przypadku złamań wywołujących duży dyskomfort bólowy u chorego, najprostszą metodą sprawdzającą schorzenie jest dotyk. Jeśli to pierwsze, bardzo prymitywne badanie da wynik pozytywny, konieczne może okazać się wykonanie zdjęcia RTG. To właśnie na nim lekarz dokładnie określi rodzaj złamania, jego skomplikowanie i opracuje strategię leczenia. W niektórych przypadkach może okazać się konieczna interwencja chirurgiczna, w trakcie której zespół operacyjny przed trwałym usztywnieniem kończyny za pomocą gipsu, dokona jej odpowiedniego nastawienia i usunie wszelkie odłamki kostne pozostające w polu operacyjnym. Z reguły, zabieg ten przebiega pod całkowitym znieczuleniem.