Nadnercze

Nadnercze (gla. suprarenalis) jest umieszczone w jamie brzusznej, po każdej stronie kręgosłupa, przyśrodkowo i nieco ku przodowi od odpowiedniej nerki. W ten sposób nadnercze prawe graniczy z aortą, lewe zaś z żyłą czczą tylną (v. cara post. ). Obydwa nadnercza są od strony jamy brzusznej pokryte otrzewną, a chociaż sąsiadują z nerkami, nie nawiązują z nimi żadnej ściślejszej łączności. Zarówno pod względem pochodzenia, jak i z punktu widzenia czynnościowego nadnercze jest narządem złożonym. Istotnie, podczas gdy jego – istota korowa (subst. corticalis) rozwija się z nabłonka jamy ciała (coeloma), z odcinka jego umieszczonego między nasadą 1 krezki (radix mesenterii) i nabłonkiem gonadotwórczym, to – istota rdzeniowa (subst. medullaris), stanowiąca część ośrodkową nadnercza, powstaje z sympatykoblastów tworzącego się pnia układu współczulnego. Podwójne pochodzenie nadnercza daje się wykazać bezpośrednio u ryb spodoustych, u których obydwa jego składniki są umieszczone oddzielnie, przy czym istota korowa tworzy tzw. – ciałka międzynerkowe (corpora interrenalia), istotę zaś rdzeniową reprezentują ciałka nadnerczowe (corpora suprarenaćia ), usamodzielniające się z układu współczulnego sympatykoblasty dostają się u ssaków w obrąb zaczątka mezodermalnego, zajmując położenie ośrodkowe (rdzeń) w stosunku do umieszczonej obwodowo kory. [podobne: waga allegro, profimed goleniów, kovmed ]