Obydwa hormony wywieraja wplyw na caly ustrój

Wymieniona istota składa się z drobnych gniazd – Komorek sródmiąższowych (cellulae irueretitialee), rozsianych w tkance łącznej między przewodami nasieniotwórczymi . Wytwarzają one dwa hormony: -androsteron (Butenandt) i testosteron (Laquer), Należy zaznaczyć, że obydwa sterony posiadają jednakową budowę u wszystkich ssaków, nie są zatem swoiste pod względem gatunkowym. Obydwa hormony wywierają wpływ na cały ustrój, a w szczególności na rozwój i działalność narządów płciowych. Według niektórych autorów elementami hormonotwórczymi jądra byłyby nie komórki śródmiąższowe, lecz komórki Sertoliego, wchodzące w skład przewodów nasieniotwórczych. b) Jajnik dokrewny (orarium incretorium), Jajnik jest ośrodkiem tworzenia się kilku hormonów, z których dwa wyosobniono. Są to follikulina (horinon pęchrzykowy) i – progesteron. Follikulina jest wytwarzana prawdopodobnie przez błonę ziarnistą (granulosa), tworzącą ścianę dojrzewającego pęcherzyka Graafa (folliculus Graafi). Hormon ten pobudza powstawanie cech płciowych pierwotnych i wtórnych żeńskich oraz powoduje rozrost błony śluzowej macicy (status proliferationis). Po wydaleniu z pęcherzyka Graafa dojrzałego jaja wraz z płynem pęcherzykowym, błona ziarnista zostaje owładnięta naczyniami krwionośnymi, powodującymi przekształcenie tego pęcherzyka w – ciało żółte(corpus luteum). Ono to stanowi przejściowy, cykliczny, gruczoł dokrewny, wytwarzający hormon luteinowy – progesteron śluzówki macicy (status secretionisl), przygotowując ją do przyjęcia zarodka, tj. do ciąży. [przypisy: kiedy dzwoni nieznajomy cda, kardiomiopatia niedokrwienna, choroba bostońska zarażanie ]