Pod wzgledem morfologicznym nalezy rozrózniac we krwi dwa zasadnicze skladniki

Z wielu własności fizycznych krwi, jako cieczy, najważniejszą dla anatoma jest jej lepkość, która sprawia, że opór stawiany przez ściany naczyń krwionośnych poruszającemu się w ich wnętrzu słupowi krwi jest około cztery i pół razy większy , aniżeli opór, jakiby spotkał taki sam slup wody. Pod względem morfologicznym należy rozróżniać we krwi dwa zasadnicze składniki. Są to: płynne – osocze (plasma sanguinis) oraz zawieszone w nim komórki wolne, zwane – hemocytami. Objętościowo stanowią one około 40% objętości krwi. Reszta jest to osocze, a zatem krew stanowi gęstą zawiesinę hemocytów. Zajmiemy się na tym miejscu rozpatrzeniem jedynie składników morfologicznych krwi. Zasadniczą cechą – hemocytów jest to, że w przeciwieństwie do komórek innych tkanek hemocyty zachowują wzajemną całkowitą niezawisłość, która umożliwia im pozostawanie w ustawicznym ruchu biernym w świetle przewodów naczyniowych i pozwala im na odbywanie ciągłych wędrówek poprzez cały ustrój, dzięki sile pędnej serca. Niektóre postacie hemocytów są w stanie odbywać podróże czynne, wskutek zachowania możności wykonywania ruchów ameboidalnych. Ogół hemocytów dzielimy na d wie kategorie: na a) – erytrocyty i b)-leukocyty. [więcej w: waga allegro, ibufen forte dawkowanie, wysypka bostońska u dorosłych ]