Sledziona

Należy zauważyć, że pomimo tak wielkiej roli, jaka przypada śledzionie, nie jest niezbędna dla życia, czego dowodem są dosyć liczne operacje, wieńczone powodzeniem, polegające na wyłuszczeniu tego narządu (splenectomia) w pewnych przypadkach chorobowych. Pod względem anatomicznym śledziona jest narządem wbudowanym między t. śledzionową (a. lienalie) i ż. śledzionową (f. lienalis)- dopływem ż. wrotnej (v. portae). Tego rodzaju określenie z góry przesądza duże znaczenie układu naczyniowego w śledzionie, co istotnie odpowiada rzeczywistości. Pod tym to kątem widzenia rozpatrzymy budowę tego narządu. Śledziona, jako narząd wewnątrzotrzewny, jest otoczona wokół – torebką surowiczą (tunica serosa ) . Miejscami nieosłoniętymi otrzewną są jedynie punkty wejścia oraz wyjścia naczyń. Punkty te przybierają niekiedy (np. u Hominidae) postać tzw. – wnęki (hiius Łienis), lu b częściej – rowka naczyniowego (sulcus vasculosus ). [hasła pokrewne: spór na allegro, kiedy dzwoni nieznajomy cda, gruczoł dokrewny ]