Sledziona

U Hominidae śledziona posiada kształt dużego ziarnka kawy, u ssaków udomowionych jest ona językowato wyciągnięta . Na duże znaczenie śledziony wskazuje chociażby jej waga. U człowieka wynosi ona około 150, u krowy około 750, a u konia około 1000 g. Znaczenie śledziony nie jest dotychczas w pełni ustalone, zarówno pod względem morfologicznym, jak i fizjologicznym. Bezspornie śledziona jest narządem limfocytotwórczym, magazynem pewnej ilości krwi (J. Barcroft), która na początku wysiłku fizycznego zostaje wlana do ogólnego krwiobiegu. Poza tym śledziona jest cmentarzyskiem erytrocytów, które po 3-4 tygodniowej pracy podlegają tutaj zniszczeniu, jest również miejscem tworzenia się z hemoglobiny bilirubiny, przekazywanej następnie wątrobie, jest składnicą żelaza i wreszcie stanowi filtr dla ciał obcych (np. dla pasożytów jednokomórkowych). Pewne dane przemawiają za tym, że śledziona sprawuje ponadto szereg innych funkcji, niedostatecznie określonych, a o których dowiemy się niewątpliwie w najbliższym czasie. [hasła pokrewne: teona allegro, wysypka bostońska u dorosłych, gruczoł dokrewny ]