Uklad krwionosny ssaków

Układ krwionośny ssaków jest więc nastawiony na bardzo żywą przemianę materii, na uniezależnienie się ciepłoty ciała zwierzęcia od temperatury środowiska i wreszcie na natężoną działalność mięśniową. Sprawność powiem całego ustroju zależy ostatecznie nie tylko od dostarczanego mu pożywienia, ale w równej mierze od szybkości. z jaką to pożywienie zostaje dostarczane do tych lub innych tkanek, a produkty szkodliwe z nich usuwane. Na szczególną uwagę zasługuje stosunek do układu krwionośnego gruczołów dokrewnych. Ponieważ gruczoły te są pozbawione, jak wiadomo, własnych przewodów wydzielniczych, to ich wydzieliny są rozprowadzane przez sam układ krwionośny. Poza gruczołami dokrewnymi nader ścisły związek z układem krwionośnym wykazuje wątroba, a u płodu łożysko. Obszerny dział angiologii rozpatrzymy w następujących rozdziałach: A) krew i narządy krwionośne B) serce, C) układ tętniczy, D) układ włoskowaty, E) układ żylny i F) układ chłonny. [więcej w: gruczoł dokrewny, kiedy dzwoni nieznajomy cda, waga allegro ]