Unerwienie tarczycy jest dwojakie

Tarczycę unaczynia t. tarczycowa przednia (od a. carotis comm. l), a u Hominidae i u Carnirora ponadto t. tarczycowa tylna (od a. subclarial). Unerwienie tarczycy jest dwojakie, gdyż tworzą go liczne gałązki współczulne oraz odgałęzienia n. błędnego (układ przywspółczulny), a mianowicie gałązka n. krtaniowego górnego. Tarczyca wywiera wpływ różnorodny i bardzo duży na całokształt ustroju, i to zarówno pod względem morfogenetycznym jak i fizjologicznym. Całą jej działalność można sprowadzić do czterech następujących funkcji: a) – funkcja morfo-genetyczna: tarczyca wywiera wpływ na nasilenie wzrostu całego ciała i poszczególnych jego części i b) funkcja metaboliczna: tarczyca wpływa na natężenie przemiany materii i termogenezy; c)-funkcja neulotoniczna: tarczyca działa na układ współczulny () i wreszcie d) – funkcja antykseniczna: tarczyca stanowi jeden z regulatorów odporności ustroju na zakażenia i zatrucia. [hasła pokrewne: kovmed, teona allegro, przychodnia batorego nowy sącz ]