Wyciag z nasadki

Wyciąg z nasadki, wpływa hamująco na rozwój gonad, a szczególnie gonad męskich. Wg Marburga nasadka mózgowa ma wpływać na termoregulację. Zgodnie z duchem czasu, nasadka była uważana w zaraniu badań anatomicznych za siedlisko duszy (R. Descartes). 3) Tarczyca (gla. thrreoidea) jest gruczołem dokrewnym nieparzystym, pojawiającym się już u Osłonic (Tunicata) i u lancetnika (Ełrancluostoma lanceolatum) pod postacią tzw. – endostylu (zaiste, historia wielu narządów posiada bogatą tradycję ). W toku rozwoju osobniczego ssaków ukazuje się ona, jako zgrubienie nabłonka entodermalnego gardła pierwotnego (jest więc narządem gardłopochodnym ), między obydwoma pierwszymi łukami skrzelowymi, na pograniczu między trzema zaczątkami języka. Z tego miejsca opuszcza się następnie w kierunku krtani pod postacią tzw. , – przewodu tarczycowo-językowego (tractus thyreoglossus), tworzącego na pierwszych pierścieniach tchawicy rozległe nabrzmienie. [podobne: kovmed, przychodnia batorego nowy sącz, teona allegro ]