Zaawansowany czerniak leczony Vemurafenib AD 6

W czasie obserwacji 32 pacjentów (24%) otrzymywało ipilimumab po wystąpieniu progresji choroby podczas leczenia wemurafenibem. W nieplanowanej analizie post hoc mediana całkowitego przeżycia utrzymywała się na poziomie 15,9 miesięcy (95% CI, 8,0 do osiągnięcia nie osiągnięto), nawet jeśli tych 32 pacjentów nie uwzględniono. Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane związane ze stosowaniem leku w badaniu. Wartość graniczna danych dotyczących bezpieczeństwa wynosiła 31 stycznia 2011 r. Większość pacjentów miała co najmniej jedno zdarzenie niepożądane związane z badanym lekiem (tabela 2). Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi były bóle stawów, wysypka, reakcja nadwrażliwości na światło, zmęczenie i łysienie. Kilku pacjentów miało bezobjawowe, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Czterech pacjentów przerwało leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych, w tym okluzji siatkówki w jednym. Jeden pacjent zmarł z powodu szybkiego progresji czerniaka i ostrej niewydolności nerek, prawdopodobnie związanych z badanym lekiem. Trzej pacjenci mieli przemijające porażenia siódmego nerwu czaszkowego (u jednego pacjenta występowały zarówno synchroniczne, jak i obustronne porażenia). Po ustąpieniu tych pacjentów udało się wznowić wemurafenib.
Pięćdziesięciu dziewięciu (45%) ze 132 pacjentów zmniejszyło dawkę; przerwano dawkę u 85 pacjentów (64%). Do zdarzeń niepożądanych, które najczęściej prowadziły do modyfikacji lub przerwania dawki, należą wysypka, bóle stawów, podwyższony poziom enzymów wątrobowych i reakcje nadwrażliwości na światło. Pacjenci otrzymywali medianę w wysokości 1740 mg na dzień, co stanowi 91% zamierzonej dawki 1920 mg na dobę.
Rozwój skórnego raka płaskonabłonkowego lub rogowiaka kolczystokomórkowego odnotowano u 34 pacjentów (26%), zazwyczaj obejmujących tylko jedno uszkodzenie (u 20 pacjentów) lub dwie zmiany (u 6 pacjentów). Trzy zmiany powstały u 4 innych pacjentów i cztery, pięć, sześć i siedem zmian u pacjenta. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego raka skóry płaskonabłonkowej lub zmiany rogowiaka kolczystokomórkowego wynosiła 8 tygodni (zakres od 2 do 36) (ryc. E w dodatku uzupełniającym). W centralnym patologicznym przeglądzie 39 z 43 zmian skórnych raka płaskonabłonkowego było albo rogowiakiem kolczystokomórkowym, albo mieszanym typem rogowiaka kolczystokomórkowego; pozostałych 4 to inwazyjny rak skóry płaskonabłonkowej. Zidentyfikowano osiem przypadków raka podstawnokomórkowego. Nie obserwowano śluzówkowego raka płaskokomórkowego ani przerzutów skórnego raka płaskonabłonkowego.
Dyskusja
Możliwości leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem są ograniczone.22 Od czasu odkrycia w 2002 r. Mutanta kinazy BRAF V600E uznano za obiecujący cel terapeutyczny dla tej choroby. Opisane wcześniej badanie fazy z wemurafenibem u pacjentów z przerzutowym czerniakiem BRAF V600 dostarczyło dowodów, że hamowanie onkogennego szlaku MAPK spowodowało znaczącą aktywność przeciwnowotworową.15,23 Głównym celem obecnej fazy klinicznej było określenie większa liczba pacjentów, ogólny wskaźnik odpowiedzi z wemurafenibem w zaawansowanym czerniaku
[podobne: limfadenektomia, waga allegro, kardiomiopatia niedokrwienna ]